Algemene voorwaarden


 

Naast de opdracht-specifieke voorwaarden waarnaar wij telkens in onze offertes verwijzen zijn op onze werkzaamheden tevens de volgende voorwaarden,  afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

  • Binnenlands vervoer: Algemene Vervoercondities (AVC 2002 versie 2015), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

  • Grensoverschrijdend vervoer: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en in aanvulling daarop voornoemde AVC.

  • Exceptioneel transport:

    • In geval van nationaal vervoer gelden de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam en in aanvulling daarop voornoemde AVC.

    • In geval van internationaal vervoer geldt het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVET en AVC.

  • Op- en overslagwerkzaamheden, alsmede op overige expeditie werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene voorwaarden van de FENEX), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Breda op 1 juli 2004.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatste gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd en u kunt de voorwaarden hieronder ook downloaden.

U heeft Acrobat Reader nodig om deze bestanden te openen. Als u dit niet heeft kunt u Acrobat Reader  hier gratis downloaden. 

Wij hanteren een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.